Conditii generale

Cash & Carry – Conditii Generale de Vanzare

Dragi clienți, vă informăm că accesul în magazinul nostru se face doar cu cardul de client! 

Cardul de client se obține de la biroul Relații Clienți aflat la intrarea în magazine. Documentele necesare pentru eliberarea acestuia:

- Persoane fizice: Act de identitate (original).

- Persoane juridice: Certificat de înregistrare (original + copie), Act de identitate (original), Împuternicire semnată de reprezentantul legal (original) și Stampila societății.

- Instituții de stat: Codul de identificare fiscala (original + copie) și Act de identitate (original).

- Persoane fizice autorizate: Codul de identificare fiscala (original + copie) și Adeverință/ Certificat valabil care confirmă autorizația.

- Asociații și fundații: Codul de identificare fiscala (original + copie), Certificat de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (original + copie) și Act de identitate (original).

- Membri ai asociațiilor de locatari: Certificat de înregistrare al asociației (original + copie) și Împuternicire semnată și ștampilată de către președintele asociației.

Prelucrăm datele pe care ni le furnizați în scopul emiterii cardului de client și derulării relațiilor comerciale cu dvs. Pentru informații complete cu privire la modalitățile și condițiile de prelucrare a datelor pe care ni le furnizați, vă rugăm să consultați Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către societatea DECENU NOI RETAIL SRL (NOI).

Clientul nostru are acces în Magazinele NOI după ce prezintă cardul de client plus un document de identitate. Un Client NOI poate fi însoțit de încă două persoane care să-l ajute.

 

De ce trebuie să avem card de client pentru a putea achiziționa produse de la DECENU NOI RETAIL SRL?

Activitatea magazinelor de tip cash&carry este reglementată prin art. 4 al OG 99 din 2000, cu modificările și completările ulterioare, care defineşte comerţul cash & carry astfel:

„Comerţul de tip cash and carry este o formă de comerţ cu autoservire pe bază de card de client (legitimaţie de acces) - activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale autorizate conform legii şi persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile, păstrând regimul diferenţiat de preţ tip engross / en detail;“

Prin posesia unui card de client (unei legitimaţii de cumpărare), clienţii sunt înregistraţi în baza de date a societatii DECENU NOI RETAIL SRL (NOI) și pot achiziționa produse din magazinele NOI, având avantajul de a recepționa periodic revistele NOI pe adresa lor precum şi avantajul diverselor oferte speciale.

 

Modalități de plată acceptate de către DECENU NOI RETAIL SRL

Plata produselor achiziționate din magazinele NOI, atât pentru magazinul fizic, cât și pentru cel online (www.noi.ro), se va efectua la casele de marcat aflate în incinta magazinului fizic. Modalitățile de plată acceptate sunt: NUMERAR, CARD BANCAR și ORDIN DE PLATĂ, acesta din urmă doar în moduri excepționale și în baza unui contract semnat intre parti in acest sens. 

 

Informații importante

(i) Prin acceptarea facturii la casa de marcat clientul confirmă că datele sale de identificare care apar pe factura fiscala sunt corecte.

(ii) Dacă titularul cardului de client (sau persoanele care îl însoțesc), deschid sau deteriorează ambalajele bunurilor, indiferent de motiv, intenționat ori accidental, titularul cardului este obligat să cumpere întregul conținut al ambalajului respectiv.

(iii) Prin achitarea contravalorii bunurilor, titularul cardului confirmă acceptarea bunurilor și lipsa defectelor vizibile. Bunurile vor putea fi returnate/schimbate în cazurile prevăzute de lege și numai în ambalajul original (nedeteriorat), împreună cu factura de cumpărare/bonul fiscal în original.

(iv) Bunurile rămân în proprietatea Magazinului NOI, până în momentul în care contravaloarea produselor cumpărate a fost achitată integral.

(v) Clientul va permite personalului desemnat de NOI efectuarea controlului privind conformitatea mărfurilor cumpărate cu facture/bonul fiscal emis. Controlul se va efectua în spațiul dintre casele de marcat și ieșirea din magazin. În cazul în care detectorii antifurt emit semnale sonore, clientul se obligă să colaboreze cu personalul de pază pentru clarificarea situației.

(vi) Parcarea și folosirea autoturismelor pe teritoriul NOI se efectueaza pe răspunderea proprie a clientului și a persoanelor care îl însoțesc.

(vii) Clientii si insotitorii acestora nu vor staționa la o distanta mai mică de 2,5 m față de utilajele de ridicat și transportat marfa, iar trecerea pe sub sarcina ridicată la înălțime este interzisa.

(viii) La cumparaturi Clientii se vor autoservi numai din spațiile de vânzare accesibile, aflate pe sol sau pe rafturile situate la joasă înălțime. Pentru accesul la marfurile aflate la inltime, Clientii vor solicita asistenta pesonalului magazinului.

(ix) Clientul se obligă să respecte atât semnalizările de securitate permanente (panouri, culori, etichetare) cât și semnalizările ocazionale (comunicare verbală, semnal acustic, semnal luminos, gest semnal) transmise de catre personalul magazinului sau de catre agentii de Securitate.

(x)  În cazul în care Clientul suferă vătămări corporale și/sau pagube materiale, în urma nerespectării condițiilor prevăzute mai sus, NOI este exonerat de orice răspundere, Clientul suportând consecințele.

(xi) În cazul în care Magazinul NOI suferă prejudicii ca urmare a încălcării de către Client (sau a persoanelor însoțitoare) a obligațiilor asumate prin prezentele Condiții Generale de Vânzare sau a prevederilor legale în vigoare, Clientul se obligă să despăgubească NOI corespunzător prejudiciilor cauzate.

 

Accesul în incinta magazinului NOI cu copii

Este permis accesul în magazinul NOI cu copii, indiferent de vârstă, dar însoțiti permanent de către părinți/reprezentanti legali. NOI, nu își asumă răspunderea cu privire la siguranța și supravegherea copiilor, acestea fiind în responsabilitatea directa a însoțilorului/ părintelui. De asemenea, parintii/reprezentantii legali ai minorilor sunt singurii responsabili cu privire la comportamentul minorilor pe perioada vizitelor in magazinele NOI, urmand sa raspunda pentru eventualele daune materiale produse de catre acestia altor clienti sau bunurilor/produselor din magazinele NOI.

 

Accesul în incinta magazinului NOI cu animale de companie

Nu este permis accesul in magazinul NOI cu animale de companie.

Clientul este de acord ca toate datele pe care le-a furnizat către NOI în scopul eliberării CARDULUI de client, cât și informațiile privitoare la cumpărăturile efectuate, sa fie procesate de către companie, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, pentru menținerea raporturilor dintre NOI și Client, în scopul informării Clientului cu privire la ofertele periodice de vânzare. Clientul are dreptul la acces, informație, intervenție și opoziție, privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale în materie.