Termen și condiții

Termeni si conditii generale pentru utilizarea site-ului www.noi.ro

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.noi.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

 

Informații despre site

Site-ul web www.noi.ro (“Site-ul”) este proprietatea societății DECENU NOI RETAIL SRL (“NOI”), persoană juridică română, cu sediul social în Sos Bucuresti-Urziceni, Nr 16, Pavilion P9, Afumati, Ilfov, cod poștal 077010, cod fiscal: RO 42100650, Nr. R.C. J23/102/2020, e-mail: office@noi.ro.

Site-ul are ca scop prezentarea produselor și serviciilor oferite de DECENU NOI RETAIL SRL, oferirea de informații despre magazinele DECENU NOI RETAIL SRL precum și stabilirea unui canal de comunicare între DECENU NOI RETAIL SRL și persoanele interesate de activitatea magazinelor DECENU NOI RETAIL SRL.

Utilizarea Site-ului de către dumneavoastră implică acceptarea și respectarea acestor Termeni și Condiții de utilizare a website-ului, a Politicii de utilizare cookie-uri și a Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre DECENU NOI RETAIL SRL.

DECENU NOI RETAIL SRL își rezervă dreptul de a modifica conținutul website-ului www.noi.ro (denumit în continuare „Conținut”) ori de câte ori va considera necesar.

Totodată, NOI va putea, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții, prin actualizarea acestora. Vizitatorii au obligaţia să ia cunostinta si sa respecte oricare şi toate astfel de revizuiri.

DECENU NOI RETAIL nu își asumă răspunderea pentru posibile erori sau incoerențe ale pozelor produselor pe site, acestea fiind cu titlu de prezentare.

DECENU NOI RETAIL își rezervă dreptul de a modifica prețul de vânzare al produselor fără notificarea în prealabil a clienților, excepție făcând situațiile în care s-a plasat deja o comandă de către client pe prețul dinainte de modificare sau s-a trasmis o ofertă de preț, impreună cu perioada ei de valabilitate.

Din motive tehnice, poate dura până la 24 de ore până la alinierea totală a prețurilor din magazinul online conform celor din magazinul fizic.

 

 

Proprietatea intelectuală

Conținutul Site-ului (structura și design-ul website-ului www.noi.ro, datele sau informațiile accesibile prin intermediul său, inclusiv eventualele baze de date aferente, cu abonați la newsletter, candidați pentru poziții vacante, imaginile statice/dinamice, materialele multimedia, elementele grafice precum și mărci și logo-uri NOI etc.) reprezintă proprietatea exclusivă a NOI, fiind obiect al protecției legale (potrivit legislației aplicabile cu privire la drepturile de proprietate intelectuală).

Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fară confirmarea scrisă din partea DECENU NOI RETAL SRL.

Puteți utiliza Conținutul de pe website-ul www.noi.ro doar pentru folosința dvs. personală.

 

Vizitatorilor/utilizatorilor Site-ului nu le sunt permise, putând fi considerate acte de contrafacere:

- îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al DECENU NOI RETAIL SRL asupra Conținutului;

- reproducerea totală sau parțială sau stocarea Conținutului, precum si retransmiterea Conținutului către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației;

- modificarea/alterarea, publicarea, participarea la transferul, distribuția sau vânzarea, unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea oricăror elemente din Conținut;

- utilizarea Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația in vigoare, normele morale sau de ordine publică;

- reproducerea, stocarea, republicarea sau utilizarea în orice alt fel a mărcilor și siglelor NOI.

 

În cazul preluării spre republicare a revistelor de oferte NOI de către un utilizator, acestea nu vor putea fi păstrate publice și nu pot fi stocate de atre terți decât pe o perioadă maximă de 60 de zile, iar aceste materiale nu vor fi folosite în niciun context de natură a dăuna imaginii, activității sau mărcilor NOI. Prin urmare, este în mod expres interzisă modificarea, alterarea, prezentarea selectivă/trunchiată a revistelor de oferte NOI sau însoțirea acestora de orice fel de descriere sau afirmație adițională în legătură cu ofertele, produsele, serviciile, magazinele sau activitatea NOI cu excepția cazului în care acestea provin în mod direct de la NOI. In caz contrar, utilizatorul va fi singur răspunzător față de NOI și/sau față de orice alte persoane, pentru prejudiciile directe sau indirecte, de orice natură, suferite ca urmare a acestei încălcări. NOI nu va răspunde pentru eventuale daune suferite de terți în urma consultării/utilizării descrierilor sau afirmațiilor publicate de alți utilizatori cu încălcarea prevederilor de mai sus.

 

Drepturi de marcă

Marca NOI beneficiaza de protectia conferita de lege marcilor inregistrate la OSIM, n conformitate cu prevederile Legii nr 84/1998 actualizate. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestei mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la DECENU NOI RETAIL SRL constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Orice comentarii, sugestii, idei pe care ni le comunicați pentru imbunătățirea functionalității sau aspectului Site-ului vor deveni proprietatea NOI.

 

Vizitatorii Site-ului. Contul de client

 

Site-ul este destinat consultării sale de către orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice sau reprezentanților persoanelor juridice, acționând în numele și pe seama persoanei juridice.

 

În cazul creării unui cont de client pe Site sau în aplicațiile NOI, veți ține cont de următoarele:

- Contul online poate fi creat doar de către un client persoana juridica.

- Pentru a crea Contul online Clientul va furniza o serie de date cu caracter personal. In acest sens, va rugam sa consultati Politica de Confidentialitate si sectiune de Prelucrare a datelor cu caracter personal.

- Este interzisă crearea unui cont utilizând identitatea altei persoane. NOI nu va fi ținută responsabilă pentru orice prejudicii suferite de Vizitator sau terți în cazul nerespectării acestei reguli. Ori de câte ori se va constata că ați utilizat date cu caracter personal care nu vă aparțin, contul va fi șters, accesul blocat, iar dacă prin aceasta se aduc prejudicii altor persoane sau Site-ului, datele vor fi comunicate organelor de cercetare.

- Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității credențialelor (nume de utilizator, parolă). Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parola asociată contului. Accesarea unui cont prin utilizarea credențialelor aferente acestuia este considerată efectuată de către utilizatorul de drept al contului.

- Vă rugăm să ne informați de îndată ce aveți suspiciuni de utilizare neautorizată a contului sau cu privire la o potențială breșă de securitate.

 

Încălcarea celor de mai sus sau a acestor Termeni și condiții dă dreptul, NOI, de a dezactiva, de drept, fără preaviz și fără despăgubiri, contul aferent utilizatorului respectiv.

Ne rezervăm dreptul, în mod unilateral, de a înceta sau suspenda accesul către Site sau către o parte din Site, la orice moment, pentru orice motiv sau fără motiv, fără notificare prealabilă şi/sau fără notificare.

Este interzisă utilizarea acestui Site pentru a posta sau transmite orice fel de materiale ilicite, ameninţătoare, false, înşelătoare, abuzive, de hărţuire, defăimătoare sau care încalcă ordinea publică și bunele moravuri sau care ar putea constitui sau încuraja un comportament infracțional.

 

Hyperlink-uri

Site-ul poate include şi link-uri către alte site-uri care nu sunt în proprietatea NOI sau către rețele de socializare pentru funcționarea sau conţinutul cărora NOI nu îşi asumă nicio responsabilitate.

Înainte de a accesa orice astfel de link, vă sfătuim să verificați Termenii și Condițiile de Utilizare a acestora precum și Politica de Confidențialitate și Protecția datelor valabile pe aceste site-uri sau rețele sociale. NOI nu va fi ținută răspunzătoare pentru modul de prelucrare a datelor dvs. de către aceste site-uri/rețele de socializare terțe.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate datele colectate în cursul vizitelor pe Site sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare în România și Uniunea Europeană. Ne angajăm să nu dezvăluim nicio informaţie cu privire la vizitele utilizatorilor pe Site, exceptând situaţiile legale. Mai multe detalii gasiti in sectiunea GDPR aflata in meniul de footer al site-ului.

Informații despre produse sau servicii, promoții și concursuri

Informațiile despre produse sau promoții valabile publicate pe Site sunt valabile pentru perioade limitate de timp și în limita stocului disponibil.

Imaginile produselor pe Site sunt cu titlu de prezentare și nu creează obligații contractuale în sarcina NOI. Informațiile despre produsele afișate pe Site, precum și articolele publicate în cadrul Site-ului (inclusiv rețete) au scop informativ, neputând înlocui sfatul unor specialiști în domenii precum : sănătate, nutriție etc.

Vă rugăm să țineți cont că este posibil ca anumite produse sau promoții publicate pe Site să nu fie valabile în toate magazinele NOI. Pentru informații complete, vă rugăm să contactați magazinul NOI preferat.

Totodată, vă recomandăm ca, înainte de a participa la loterii publicitare, concursuri promoționale sau alte campanii organizate de NOI, să consultați cu atenție regulamentele acestora publicate pe site. Participarea dvs. la campanie va echivala cu acceptarea integrală a condițiilor de desfășurare a acesteia și va naște în sarcina dvs. obligația respectării acestora.

Preturile produselor prezentate pe Site sunt exprimate în RON și au toate taxele incluse. Preturile includ T.V.A. în cotele aplicabile la momentul publicării acestora pe Site. Eventuale modificări legislative survenite cu privire la cuantumul T.V.A. se vor putea reflecta în prețul produselor în momentul intrării în vigoare a actului normativ respectiv.

 

Răspundere

Vizitatorul Site-ului va utiliza informațiile publicate pe Site pe propria răspundere, fiind singur responsabil pentru consecințele care decurg din utilizarea acestuia, precum și pentru orice daune materiale, morale sau de orice altă natură. NOI, angajații sau reprezentanții săi, precum şi orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea Site-ului nu răspund pentru eventuale daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea Site-ului sau a Conţinutului acestuia (inclusiv pentru eventuale pierderi sau costuri suportate ca urmare a utilizării oricăror informații de pe Site).

NOI nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio daună produsă prin infectarea computerului sau echipamentului utilizat pentru accesarea sau utilizarea Site-ului, descărcarea vreunui material (informație, text, imagine video, fișier audio, fotografie etc.) de pe Site. Răspunderea pentru protejarea propriilor echipamente împotriva contaminării cu viruși sau intruziunii ilicite precum și pentru salvarea datelor/informațiilor aparține utilizatorului.

NOI va depune eforturi pentru ca Site-ul să funcționeze permanent, însă își rezervă dreptul de a întrerupe oricând serviciul, în cazul în care este necesar pentru intervenții tehnice/mentenanță/utilizare anormală/frauduloasă de către utilizator sau un terț sau orice alte situații care impun suspendarea acestuia.

Registrele informatice, metadatele, acțiunile aferente bifării/debifării unor căsuțe de către dvs. înregistrate de sistemele utilizate de NOI în legătură cu funcționarea sau în scopul funcționării acestui Site vor fi considerate dovezi ale comunicărilor intervenite între NOI și utilizator și a opțiunilor/acordurilor astfel exprimate.

 

Lege aplicabilă

Drepturile și obligațiile NOI și utilizatorilor Site-ului, conform acestor Termeni și Condiții de utilizare a website-ului, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.